Proformia/Formgivaren

Hälsoföretaget Proformia från Bromma i Stockholm har skapat produkten Formgivaren som är ett verktyg för att hålla reda på sin hälsa. Här kan man som användare fylla i sina kost och motionsvanor och få personlig feedback, dels automatiskt och dels med hjälp av företagets idrottsläkare.

När Proformia ville ha en ny leverantör och partner fick vi på Enkel Media chansen att erbjuda våra tjänster och idag arbetar vi med löpande underhåll av Proformias webblösningars samt ansvarar för drift av webbserver mm.

Teknik

Umbraco CMS

ASP.NET C#

MS SQL Server
Microsoft IIS

XHTML

CSS
JavaScript

Uppdrag: Förvaltning och vidareutveckling av befintlig hemsida i Umbraco
Webbadress: www.formgivaren.se
Avslutat: Pågår