Webbutveckling

Vi har mångårig erfarenhet av utveckling på de flesta plattformar som används för dagens webbapplikationer.

Bigpic _webbutveckling

Våra erfarna utvecklare har varit med och skapat det mesta. Våra referenser innefattar bland annat företagssidor, forum, bloggar, communitys, e-handel, portaler, ekonomisystem, intranät och mycket mer.

Om du behöver hjälp med specifika problem eller vill ha en offert på ett helt projekt spelar ingen roll, vi finns här för att dela med oss av vår kunskap.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar.

Servertekniker

 • ASP.NET 4 (.NET Framework 4)
 • ASP.NET 3.5 SP1 (C# & VB.NET)
 • ASP.NET AJAX 1.0
 • ASP Classic
 • PHP 4 & 5

 

Databaser

 • Microsoft SQL Server
 • MySQL
 • Raven DB

Standarder och språk

 • CSS
 • XHTML
 • HTML
 • JavaScript
 • AJAX
 • VB.NET
 • C#
 • LINQ
 • XSLT
 • Visual Basic

Arbetsmetoder

 • OOAD (Objektsorienterad Analys och Design)
 • OOP (Objektsorienterad programmering)
 • OOD (Objektsorienterad design)
 • SEO (Search engine optimization)

 

Plattformar

 • Microsoft Windows Server 2008
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Internet Information Services (IIS)
 • Linux
 • Debian
 • Apache
 • Lighty