Sveriges Kontaktlinsförening

Organisationen spelar en viktig roll som forum och samlingsplats för verksamma inom kontaktlinsbranschen. Föreningen har såväl privata medlemmar som företag som målgrupp.

Exempel på uppdrag

Vi på Enkel Media hjälpte till med utveckling och projektledning vid framställandet av den nya publika sajten www.sklf.se. I projektet ingick även en kontaktlinskatalog vid namn LINK. Den publika sajten byggdes i Umbraco med en webservice-koppling till extern medlemshantering och LINK byggdes med ASP.NET som grund och SQL Server som databas.

Tekniker

Umbraco CMS

ASP.NET 3.5

SQL Server 2005

Sökmotoroptimering

XHTML/CSS/Javascript/jQuery

Uppdrag: Projektledning, programmering frontend och backend i Umbraco
Webbadress: www.sklf.se
Avslutat: Våren 2011