Svenska Läromedel

Intresseorganisationen Svenska Läromedel hade en webbplats byggd med Umbraco version 3. Vi på fick i uppdrag att uppgradera sajten till senaste versionen (4.7.1), förbättra designen och installera vårt egna paket Newsletter Studio för att underlätta utskick av nyhetsbrev från Umbraco CMS.

Exempel på uppgifter

- Uppgradering av Umbraco från version 3 till version 4.7

- Förbättringar av design

- Installation av nyhetsbrev i Umbraco

 

Tekniker

- Umbraco CMS

- ASP.NET WebForms
- SQL Server 2005,2008
- XHTML, CSS & JavaScript

Uppdrag: Uppgradering av Umbraco CMS, designförbättringar, nyhetsbrev
Webbadress: www.svenskalaromedel.se
Avslutat: Våren 2012