Vad är nytt i Umbraco 4.7.2?

By Markus Johansson
2012-05-15

UmbracomembersDet korta svaret är att det inte är några nyheter i Umbraco 4.7.2, störst fokus har enligt teamet legat på att stabilisera existerande funktioner och optimera prestandan, några av de saker som förbättrats är:

  • Medlemshanteringen har ändrats så att den lutar sig mer åt .NETs egen MembershipProvider, detta är endast interna ändringar som inte påverkar själva APIn.
  • Ökad prestanda och stabilitet i motorn för förhandsvisning.
  • Ny inställning för att hålla användare inloggade i backoffice finns i umbracoSettings.config, /settings/security/keepUserLoggedIn. Denna är satt till true, om man vill ha automatisk utloggning, sätt den till false.
  • Förbättringar och optimeringar av Razor implementationen.
  • Upp till 80% bättre prestanda för den som använder SQLCE.


Så uppgraderar du

För att göra en uppgradering kopierar du helt enkelt in katalogerna /bin,/umbraco & /umbraco_client. Kom dock ihåg att vissa tredjepartspaket sparas i dessa mappar.

Umbraco 4.7.2 laddas enklast ned på CodePlex: http://umbraco.codeplex.com/releases/view/81011

Vill du slippa få upp meddelandet i backoffice?

Det finns såklart tillfällen när man väljer att inte uppgradera och då kan jag rekommendera en inställning som gör att "påminnelsen" i backoffice inte hoppar fram varje gång man loggar in.

Öppna web.config och gör följande inställning:

<add key="umbracoVersionCheckPeriod" value="0" />
More blog posts15 januari 2021

Umbraco and MiniProfiler