Sortera efter datum i XSLT

By Markus Johansson
2011-08-24

Jag jobbade med ett RSS-macro som skulle lista blogg inläggen från bland annat  denna blogg. Mallen kräver att man kan sortera posterna efter datum i fallande ordning. Eftersom xsl-sort har ett element som heter data-type så forskade jag i om man kunde sätta danna till date - vilket inte gick. De enda värden som är gilltiga är text, number och qname.

 

Därför blev min lösning att konvertera datumet till siffror och sedan sortera efter nummer.

 

<xsl:apply-templates 
 select="$currentPage/descendant::SimpleBlogPost [@isDoc]">
   <xsl:sort 
   select="umbraco.library:FormatDateTime(postDate ,'yyyyMMddhhmmss')" 
   data-type="number" order="descending" />
</xsl:apply-templates>

 

 


More blog posts15 januari 2021

Umbraco and MiniProfiler