Rest/Base i Umbraco

By Markus Johansson
2011-02-23

En intressant och användbar del av Umbraco är "Base", där används REST för att på ett enkelt sätt göra det möjligt att kommunicera med Umbraco, dels från Umbracosajten, men även från externa sytstem.

 

Mer info om Rest (Representational State Transfer) finns bland annat här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer

 

Det är sjukt enkelt att få REST att fungera i Umbraco.

  • Skapa en klass med statiska methoder som skall exponeras.
  • Lägg assemblyt i Umbracos bin-katalog
  • Konfigurera Umbraco-Base i filen "restExtensions.config"
  • Ös på

 

Exempel och mer info finns här: http://umbraco.org/documentation/books/introduction-to-base/simple-base-samples


More blog posts15 januari 2021

Umbraco and MiniProfiler