Dax att lägga XSLT på hyllan

Xslt Books

Böcker som gjort sitt...

 

För några dagar sedan skrev Niels Hartvig, grundaren av Umbraco, ett blogginlägg där han berättade att man nu kommer att släppa stödet för så kallade XSLT-makron i Umbraco.

 

XSLT är en teknik som används för att formatera och och omformatera XML-dokument. Eftersom hela Umbraco-sajten, i dagsläget, sparas som ett XML dokument i webbserverns cache så har XSLT varit en extremt snabb teknik för att lista och filtrera innehåll.

 

I Umbraco 5, som bygger på ASP.NET MVC och är en komplett ombyggnad av grunden till Umbraco, kommer man att släppa stödet för XSLT och istället satsa enbart på Razor-makron. 

Jag tycker att det är bra! Som nybörjare på Umbraco minns jag att det största "hindret" för mig var just XSLT. XSLT är extremt snabbt men på samma sätt som det är snabbt är det krångligt och kräver relativt djup förstålse om XML, XPath osv. När Umbraco 5 nu istället baseras på Razor kommer den som arbetat med ASP.NET MVC att känna igen sig eftersom att Razor är den teknik som används för att programmera vyer i gränsnittet för MVC-sajter.

 

Så det är bara att lägga mina gamla XSLT-böcker på hyllan....


PS. If you like the blog post - please share it =D
Tillbaka