Fel vid uppgradering till .NET 3.5

Har precis hjälpt en kund som fick problem när deras webbhotell valde att uppgradera sina gamla windows 2003-servrar med ASP.NET 2.0 till Windows 2008 och ASP.NET 3.5.

Det var flera fel som uppstod...

 

Inget ASP.NET Ajax Installerat

Det första felmeddelandet som visades var följande:

Assembly Load Trace: The following information can be helpful to determine why the assembly 'System.Core, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' could not be loaded.

Detta fel uppstår när Umbraco försöker att komma åt ASP.NET Ajax. Webbhotellet hade glömt, eller stuntat i att återinstallera detta på servern vilket gjorde att dessa assemblies behövde adderas till bin-katalogen. Att kopiera in följande filer löste problemet:

 

System.Web.Extensions.Design.dll

System.Web.Extensions.dll

 

Uppdatera Web.Config för att passa .NET Framework 3.5

Den nya servern körde .NET framwork 3.5 istället för 2.0 vilket gjorde att kunden ville köra Umbraco-instanserna i denna version. Detta kräver relativt stora ändringar i web.config. Läs mer om denna uppgraderingen här:
http://umbraco.org/26156

 

Lösenord fungerade inte i Umbraco Backend

På en av sajterna dök ett sista problem upp. Användarnas lösenord i backend fungerade inte korrekt efter uppgraderingen. De flesta umbracoinstanserna som kördes var 4.0.2.1 - den version där hashade lösenord infördes som standard. Den instans som krånglade körde version 4.0.0 så lösningen var enkel:

Lösenorden i databasen var inte hashade, men i den nya web.config-filen förutsattes att lösenorden var hashade. Följande ändring gjordes:

 

<membership defaultProvider="UmbracoMembershipProvider" userIsOnlineTimeWindow="15">
       <providers>
         <clear />
 
        <add name="UmbracoMembershipProvider" type="umbraco.providers.members.UmbracoMembershipProvider" enablePasswordRetrieval="false" enablePasswordReset="false" requiresQuestionAndAnswer="false" defaultMemberTypeAlias="Another Type" passwordFormat="Hashed" />
         <add name="AspNetSqlMemberShipProvider" type="System.Web.Security.SqlMembershipProvider" connectionStringName="LocalSqlServer" />
         <add name="UsersMembershipProvider" type="umbraco.providers.UsersMembershipProvider" enablePasswordRetrieval="false" enablePasswordReset="false" requiresQuestionAndAnswer="false" passwordFormat="Hashed" />
        </providers>
     </membership>

 

Blev till:

 

<membership defaultProvider="UmbracoMembershipProvider" userIsOnlineTimeWindow="15">
       <providers>
         <clear />
         <add name="UmbracoMembershipProvider" type="umbraco.providers.members.UmbracoMembershipProvider" enablePasswordRetrieval="false" enablePasswordReset="false" requiresQuestionAndAnswer="false" defaultMemberTypeAlias="Another Type" />
         <add name="UsersMembershipProvider" type="umbraco.providers.UsersMembershipProvider" enablePasswordRetrieval="false" enablePasswordReset="false" requiresQuestionAndAnswer="false" />
       </providers>
     </membership>

 

Dvs - passwordFormat="Hashed" raderades så att umbraco inte skulle försöka hasha lösenord när de ska matchas vid inloggning.


PS. If you like the blog post - please share it =D
Tillbaka