Parametrar i Macron

Både XSLT macron och UserControls kan ha parametrar. Dessa kan skrivas i direkt i ko

 

<umbraco:macro alias="RenderProperties" paramvalue="Parameter direkt i kod" runat="server"/>
 

Eller så kan värdet hämtas ifrån andra delar av systemet. Tex ifrån den aktuella noden:

 

<umbraco:macro alias="RenderProperties" paramvalue ="[$pageTitle]" runat="server"/>

 

Det finns fyra andra källor för parameter-värden i Umbraco:

  • Page value: [#propertyAlias]
  • Page properties value: [$propertyAlias]
  • Cookie value: [%cookieValueKey]
  • Request collection  (tex QueryString): [@requestValueKey]

 

Flera värden, ibland kan man vilja ha flera värden och ta den första som faktiskt inte är noll då funkar detta:

 

<umbraco:macro paramvalue ="[#propertyAlias],[#propertyAlias2],my static string" />

 


PS. If you like the blog post - please share it =D
Tillbaka