Membership och Roles

Jobbar på en lösning som ska dela användare mellan en vanlig ASP.NET WebApplication och en Umbraco-Instans. Till detta skall även användarinfo kunna uppdateras med Batchar som hämtar XML-data och uppdaterar bla adressuppgifter och betalstatus.

 

Jag tittade närmare på två lämpliga lösningar och jag tänkte gå igenom dem här:

1. Användare i Umbraco

Spara användarna i Umbraco och jobba med dem via Umbracos API. Det visade sig att det var krångligt att få igång APIt utanför Umbraco-instansen och att allt arbete med användare och dess egenskaper i Umbraco är databasintensivt.

Ett möjligt alternativ vore att skriva direkt till Umbraco-databasen via webbappen, men alternativet känns inte aktuellt då Umbracos datastruktur är komlex och bör behandlas via dess API.

 

2. Användare i ASP.NET-applikationen

Skapa en skräddarsydd databas där användare sparas och sedan låta båda lösningarna hämta sina användare/roller från denna plats. Det innebär att jag måste skriva en ny MembershipProvider och RoleProvider till Umbraco, även att användarhanteringen i Umbracos backend inte fungerar fullt ut.

Lösningen

Trots arbetet med nya providers och det faktum att backend inte fungerar till 100% så valde jag lösning 2. Att ha full kontroll över användarens data och slippa avancerade databasstrukturer vid batchjobben var mer värdefullt än de få funktioner som inte fungerar i backend pga Custom Providers.

 


PS. If you like the blog post - please share it =D
Tillbaka