Ny node överst i nodlistan

Jag har byggt ett system till en kund som arbetar med ljud och ljus. Kunden uppdaterar själv sidan med Umbraco 4.0.2. Sidan är uppbyggd med moduler med text, bild, bildspel, video osv. Dessa sorteras sedan och visas i den ordning som listan är sorterad.

 

En frustrerade sak som jag upptäckte var att Umbraco automatiskt lägger till en ny nod längst ned i nodlistan. Ofta vill man ju att nya inlägg/noder ska hamna högst upp. Att sortera i omvänd ordning blir ologiskt - noderna bör ju visas på samma sätt i nodlistan som på själva sidan. Problemet med att Umbraco lägger nya noder längst ned gör att man efter varje nytt inlägg måste sorta för att få de nya inlägget/noden högst upp.

 

För att komma runt detta och få mina nya noder att hamna högst upp skapade jag en metod som prenumererar på händelsen "umbraco.BusinessLogic.Actions.ActionNew()" som aktiveras när en ny nod har skapats. Läs mer om händelser i på umbraco.org.

Följande kod gör att en ny nod automatiskt hamnar högst upp i nodlistan istället för tvärtom:

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.IO;
using umbraco;
using umbraco.interfaces;
 
using umbraco.BusinessLogic.Actions;
using umbraco.BusinessLogic.console;
using umbraco.cms.businesslogic.web;
 
namespace em.umb.sortnewnode
{
  
  public class DefaultValueHandler : umbraco.BusinessLogic.Actions.IActionHandler
  {
    string umbraco.BusinessLogic.Actions.IActionHandler.HandlerName()
    {
      return "em.umb.sortnewnode";
    }
 
    umbraco.interfaces.IAction[] umbraco.BusinessLogic.Actions.IActionHandler.ReturnActions()
    {
      return new umbraco.interfaces.IAction[] { new umbraco.BusinessLogic.Actions.ActionNew() };
    }
 
    
    Boolean umbraco.BusinessLogic.Actions.IActionHandler.Execute(umbraco.cms.businesslogic.web.Document documentObject, umbraco.interfaces.IAction action)
    {
      
 
      // Getting the fist node.
 
      Document.GetChildrenForTree(documentObject.Id);
 
 
 
      // Creating a generic list of Documents
      List<Document> docs = new List<Document>();
 
 
 
      foreach(IconI d in documentObject.Parent.Children) {
        docs.Add(new Document(d.UniqueId));
      }
 

      // Sorting the list by sortOrder using Linq.
 
      var res = (from d in docs
            orderby d.sortOrder ascending
            select d);
 
 
 
      // Picking the first node
 
      Document firstDoc = res.First();
 
 
 
      // Setting sortOrder on the new node, by taking the first nod minus 5.
 
      documentObject.sortOrder = firstDoc.sortOrder - 5;
 
 
 
      return true;
 
    }
  }
 
}

 

Självklart är jag medveten om att man kanske vill kunna ställa in detta på katalognivå eller kanske confa det i web-config - har dock inte behövt denna funktionalitet. Lovar att återkomma med eventuella uppdateringar.


PS. If you like the blog post - please share it =D
Tillbaka