Arbeta med Umbraco i Visual Studio 2008

Ett tips för dig som utvecklar umbraco-lösningar är såklart att använda Visual Studio.

Umbraco har ju möjligheta att redigera XSLT, CSS, JavaScript och även HTML-mallar i sitt admingränsnitt.

Däremot missar man ju debugging och mycket annat som kommer tillsammans med Visual Studio.
Om du vill utveckla och debugga med Visual Studio 2008, gör såhär:

 

1. Skapa en ny Umbraco-installation

Ställ in databas-koppling, rättigheter osv. Filerna kan tex hamna i c:\inetpub\wwwroot\umbraco

 

2. Skapa ett nytt "Website Application Project"

Detta projekt ska skapas i en annan mapp än din umbraco installation.

Lägg till de mappar för de filer du vill kunna arbeta med. Jag har följande:

    * /css
    * /scripts
    * /xslt
    * /masterpages
    * /usercontrols

 

3. Lägg till ett "Post Build Event"
Detta körs efter att projektet har kompilerats. Syftet är att vi ska kopiera filerna från vår Web Application till vår Umbraco installation.

Klicka på "Soulution>Properties>Build Events" och lägg till följande kod under "Post Build Events" - alltså det som sker när projektet är kompilerat.

XCOPY "$(ProjectDir)bin\$(ProjectName)*.*" "C:\Inetpub\soundforce - umbraco4\bin\" /y /S
XCOPY "$(ProjectDir)usercontrols\*.ascx" "C:\Inetpub\soundforce - umbraco4\usercontrols\" /y /S
XCOPY "$(ProjectDir)xslt\*.xslt" "C:\Inetpub\umbraco4\xslt\" /y /S
XCOPY "$(ProjectDir)css\*.css" "C:\Inetpub\umbraco4\css\" /y /S
XCOPY "$(ProjectDir)scripts\*.js" "C:\Inetpub\umbraco4\scripts\" /y /S
XCOPY "$(ProjectDir)\*.pbd" "C:\Inetpub\umbraco4\" /y /S

 

Parametern /y gör att filer skrivs över, och /S att även underkataloger inkluderas.

 

4. För att debuga

    * Öppna siten i din webbläsrae
    * I Visual Studio väljer du Debug > Attach to Process och väljer w3wp.exe från listan. (På IIS on XP/2000 heter proccesen asp_net.exe).
    * Var noga med att *.pbd-filerna kopieras till umbraco-installationen.
    * Debugga för fulla muggar!


PS. If you like the blog post - please share it =D
Tillbaka