Jag är väldigt stolt (och nästan lite nervös) över det faktum att jag ska hålla i en kort session på årets stora Umbracoevent, Code Garden 2012, som hålls 13-15 juni i Köpenhamn.

 

Newsletterstudio

 

Jag kommer att demonstrera Enkel Medias paket Newsletter Studio som en del i en "Lighting session" som hålls dag två. För dig som aldrig hört om Newsletter Studio så är detta en "plugin" till Umbraco som gör det möjligt för redaktörer att skicka nyhetsbrev direkt via samma gränssnitt som man utför övriga uppgifter som är relaterade till hemsidan.

 

Du som ska till Köpenhamn på Code Garden borde ta kontakt med medlemmarna i UUGS som kommer att träffas under konferensen.

UmbracomembersDet korta svaret är att det inte är några nyheter i Umbraco 4.7.2, störst fokus har enligt teamet legat på att stabilisera existerande funktioner och optimera prestandan, några av de saker som förbättrats är:

  • Medlemshanteringen har ändrats så att den lutar sig mer åt .NETs egen MembershipProvider, detta är endast interna ändringar som inte påverkar själva APIn.
  • Ökad prestanda och stabilitet i motorn för förhandsvisning.
  • Ny inställning för att hålla användare inloggade i backoffice finns i umbracoSettings.config, /settings/security/keepUserLoggedIn. Denna är satt till true, om man vill ha automatisk utloggning, sätt den till false.
  • Förbättringar och optimeringar av Razor implementationen.
  • Upp till 80% bättre prestanda för den som använder SQLCE.


Så uppgraderar du

För att göra en uppgradering kopierar du helt enkelt in katalogerna /bin,/umbraco & /umbraco_client. Kom dock ihåg att vissa tredjepartspaket sparas i dessa mappar.

Umbraco 4.7.2 laddas enklast ned på CodePlex: http://umbraco.codeplex.com/releases/view/81011

Vill du slippa få upp meddelandet i backoffice?

Det finns såklart tillfällen när man väljer att inte uppgradera och då kan jag rekommendera en inställning som gör att "påminnelsen" i backoffice inte hoppar fram varje gång man loggar in.

Öppna web.config och gör följande inställning:

<add key="umbracoVersionCheckPeriod" value="0" />