Jag har vid ett antal tillfällen förbryllats över hur XSLT rendering från Umbraco, trots att sen nod-lista är korrekt sorterad i backend, inte visar noderna i den ordning som den "borde".

Jag har hela tiden använt mig av denna kod för att sortera mina noder i en XSLT-loop:

<xsl:sort select="@sortOrder" order="ascending" />

Detta fram tills att jag läst en bloggpost som sa att man borde skicka med datatypen.

<xsl:sort select="@sortOrder" order="ascending" data-type="number" />

Utan egenskapen för "data-type" så hanteras numren som strängar (läs: sorteras enligt dessa principer) men när man sätter datatypen till "number" så kommer sorteringen att bli korrekt.