Classer i TinyMCE editorns dropdown

Umbracos inbyggda texteditor "Richtext editor" som baseras på TinyMCE 3 har en dropdown som heter "Choose style".

 

Choose _style _dropdown

Standardinställningen i TinyMCE är att alla klasser i de stillmallar som är bundna till editorn ska visas i dropdownen. Eftersom det oftast finns massa klasser i dessa stilmallar som man inte vill ska synas i listan har Umbraco en annan lösning.

Så här fixar du en ny klass i listan "Choose style"

  • Klicka dig till "Settings" och expandera "Stylesheets". Välj en av de stillmallar som visas i Umbracos Richtext editor.
  • Högerklicka och välj "Create" för att skapa en ny under-klass.
  • Döp den nya stilen till önskat namn, i rutan "styles" kan du sedan skriva CSS-markup.
  • Denna markup syns inte automatiskt i editor, du måste också lägga till denna markup i din stillmall. I detta fell i mallen screen.

 

Datatypes _richtext _css


PS. If you like the blog post - please share it =D
Tillbaka